Najlepším spôsobom ako zistiť cenu za materiál a prácu je vypracovanie cenovej ponuky ušitej priamo na vašu nehnuteľnosť. Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe predloženej projektovej dokumentácie, alebo na základe obhliadky miesta stavby našim zamestnancom. Základnú cenovú ponuku v obci Helcmanovce pre Vás vypracujeme bezplatne.

 Pre orientáciu ponúkame cenník základných úkonov:   


 - Vypracovanie základnej cenovej ponuky pre objekt nachádzajúci sa mimo obce Helcmanovce od 49,00 € do 79,00 €

 - Vypracovanie zoznamu reziva - zoznam a počet jednotlivých prvkov konštrukcie krovu 49,00 € do 79,00 €

 - Vypracovanie zoznamu strešnej krytiny /tzv.kladací plán/ - zoznam a počet jednotlivých prvkov strešnej krytiny 33,19,- €

 - Vypracovanie 3D náhľadu a jednoduchej dokumentácie od 33,19,- €, podľa náročnosti, ktoré nerealizuje naša firma

 - Montáž krovu podľa komplikovanosti od 5,80 do 7,00 €/m2

 - Montáž strešnej krytiny aj s fóliovaním od 6,00 do 6,80 €/m2

 - Rezanie strešnej krytiny v úžľabiach od 3,50 € /bm

 - Debnenie krovu doskami od 2,00 do 3,31 €/m2 Impregnácia dreva proti škodcom 34,85 €/m3 aj s materiálom /Bochemit,             Boronit/.

 - Namontovanie strešného okna bez zatepľovacieho rukávu 43,15 € a so zatepľovacím rukávom 49,79 €

 - Montáž zvodov a žľabov od 6,64 € bm

 - Montáž sadrokartónov od 22,00 do 26,23 € m2 aj s materiálom /SDK 12mm, profily a skrutky/

 - Montáž plávajúcich podláh od 5,50 do 6,80 € m2

 - Montáž tatranského profilu od 5,50 do 7,97 € m2

 - Montáž kanadského šindla od 5,50 do 6,80 € m2

 - Montáž edelitových šablón od 5,50 do 6,80 € m2

 - Výroba dekoračnej studne rozmer: V-2200 x  Š-1200 mm /viď foto referencie/ od 380 € bez povrchovej úpravy 


 Uvedené ceny úkonov sú bez DPH.