Informácie, postupy, návody, opatrenia i zaujímavosti, či už ste vo fáze novostavby, rekonštrukcie alebo pri samotnej údržbe.

TE VE

VTÁKY A  VAŠA STRECHA

Určite je množstvo ľudí, ktorí nemajú dobré skúsenosti s vtákmi a ich súžitím s vlastnou nehnuteľnosťou. Ich citové rozpoloženie je pochopiteľné. Vtáčiky však netreba zatracovať. Využívajú len nedôslednosť pri realizácii stavby a to, čo im človek ponúka. Ak by ľudia strechu zrealizovli odborníkmi, ktorí by predovšetkým precízne namontovali takzvané vrabčiaky nad odkvapovú hranu strechy a dôkladne poutesňovali vstupné priestory do podstrešia systémovými doplnkami striech, ktoré ponúka každý výrobca strešnej krytiny, vtáčence by sa len veľmi ťažko dostali do podstrešného priestoru a nemohli by ho v takej miere poškodzovať. 

Spodná odkvapová hrana strechy je rizikovým miestom, cez ktoré môžu do strechy vniknúť vtáky alebo (ešte horšie) kuny. Tomuto bránia ochranné mriežky.

Ochranných mriežok sú dostupné rôzne úrovne kvality, my porovnáme zástupcu lacného neznačkového výrobku s originálnou ochrannou mriežkou.


Vtáčí trus obsahuje pomerne agresívne látky, ktoré poškodzujú povrch stavebných konštrukcií a rozhodne neprospievajú ich životnosti. Aj majitelia automobilov o účinkoch vtáčieho trusu vedia svoje. Treba mať však na pamäti, že samotný boj proti sadaniu a hniezdeniu operencov nebude úspešný, ak neodstránite všetky predmety, ktoré lákajú vtáky.

VLASTNÉ PROSTRIEDKY.

Riešením môže byť aj umiestnenie vtáčích domčekov na vašom pozemku. S veľkou pravdepodobnosťou ich vtáci pred vašou stavbou uprednostnia a svoje hniezdo si vybudujú vo vnútri. Domček pre vtáky môže byť navyše veľmi estetickým spestrením vašej záhrady.

MECHANICKÉ ZÁBRANY.

Hrotový systém je tvorený oceľovými drôtmi ohnutými do tvaru písmena V, mechanicky pripevnenými na lišty z nehrdzavejúceho materiálu, napr. z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka. Tento systém dodáva viacero výrobcov, pričom sa navzájom líšia šírkou kotviacej lišty, dĺžkou a hrúbkou hrotov -tŕňov, spôsobom a hustotou ich osadenia.

LANKOVÝ SYSTÉM.

Lankový systém je tiež mechanickou zábranou proti sadaniu vtáctva. Je alternatívou k hrotovému systému. Používa sa tam, kde je hrotový systém nevhodný. Lankový systém pozostáva zo sústavy laniek z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú pomocou konzoliek upevnené na stojančekoch. Tieto sa k podkladu pripevňujú buď skrutkami alebo sa prilepia špeciálnymi tmelmi alebo obojstranným lepiacimi páskami. 

SIETE PROTI VTÁKOM.


Na miestach, kde nie je možné použiť hrotový ani lankový systém, sa do boja proti nežiadúcemu sadaniu vtákov používajú siete proti vtákom. Chránený priestor sa ohradí veľmi jemnou a ľahkou sieťkou s veľkosťou ôk približne 2 x 2 cm. Siete majú najčastejšie zelenú alebo antracitovú farbu. Vzhľadom na hrúbku vlákna sú takmer priesvitné a dokonale splývajú s prostredím. Siete proti vtákom majú ešte ďalšiu pridanú hodnotu. Priestor obklopený sieťou je chránený pred nalietavaním väčšieho hmyzu, ale aj lístia, prípadne iných nečistôt nesených vzduchom vo veternom počasí.


ELEKTRICKÉ ZARIADENIA.

Ultrazvuk

Ultrazvukové odpudzovače odplašujú vtáctvo ultrazvukom s nemenným kmitočtom, alebo sa kmitočet automaticky prelaďuje v istom pásme. Možno ho zapnúť v režime, pri ktorom sa postupne cyklicky prepínajú jednotlivé reproduktory obklopujúce chránený priestor, a tak prichádza ultrazvuk z rôznych smerov. Vzhľadom na to, že ide o elektrické zariadenie, je nutné ho chrániť pred vnikajúcou vlhkosťou.

Svetelné odpudzovače

Laserové zariadenie náhodným spôsobom a nepredvídane oslepuje vtáky v okolí, najmä havrany. Lasery kategórie III emitujú viditeľné žiarenie s výkonom do 5 mW. Osvedčili sa na nočné plašenie, ktoré bráni vytváraniu hniezd. Cez deň účinnosť laseru rapídne klesá, takže je vhodné skombinovať ho s ultrazvukovým zariadením. Vtáky vyplašené laserom sa v tú noc už do hniezda nezvyknú vrátiť. Ak sa situácia zopakuje, nájdu si na hniezdenie iné miesto. 

ATRAPY VTÁKOV.

Na boj proti vtákom je možné použiť trojrozmerné alebo plošné atrapy dravých vtákov, prípadne nálepky dravcov určené na použitie na sklenené plochy z vonkajšej alebo vnútornej strany.

Maketa dravcov v životnej veľkosti pomôže vyhnať malé vtáctvo ako holuby, ďatle, sýkorky, drozdy od domu i zo záhrady, a tak ochrániť aj úrodu. Makety sa umiestňujú v miestach nežiadúceho výskytu vtákov, pričom najvhodnejšie je ich zavesiť tak, aby ich pohyb vo vzduchu čo najvernejšie imitoval pohyb skutočného vtáka.

AKÁ JE FUNKCIA VIKIEROV.


Strešné vikiere slúžia najmä na osvetlenie a vetranie strešných priestorov, ale zároveň plnia aj estetickú funkciu, pretože spôsobujú väčšiu členitosť strechy a dotvárajú celkový vzhľad domu. Preto je dôležité prispôsobiť ich rozmery a počet rozmerom strechy. Stavebníci často uvažujú nad vikierom v podkroví nielen z hľadiska estetiky, osvetlenia a vetrania, ale najmä v súvislosti so zväčšením využiteľnej obytnej plochy podkrovia.

Výhodou vikierov oproti strešným oknám je ich vertikálna poloha, takže takéto okno môžete otvoriť aj keď prší alebo sneží a ich údržba je ľahšia. Vikiere umožňujú vytvoriť a využívať parapet, na ktorom môžete pestovať kvety alebo vytvoriť francúzske okno či malú strešnú terasu.

Vikier je nad-strešná konštrukcia, ktorá je určená k presvetleniu a odvetraniu podkrovných priestorov pod šikmou strechou. Je to architektonický prvok, ktorý výrazne ovplyvnuje vzhľad šikmej strechy, otvor v streche rodinného domu, ktorý prispieva k zväčšeniu a lepšiemu využitiu obytného priestoru a umožnuje pohodlný prístup k oknu a priamy vizuálny kontakt s okolím. 

Je možné ho osadiť do strechy so sklonom 30 až 60°. Jeho tvar a umiestnenie závisí od svetlej výšky miestnosti, výšky parapetu, rozmerov okna. Tvar a veľkosť sa volí aj vzhľadom k zvolenej architektúre a statickým možnostiam. ROZDELENIE VIKIEROV

 • pultový vikier
 • sedlový vikier
 • plochý vikier
 • oblúkový vikier
 • štítový vikier
 • valbový a polvalbový vikier 
 • trojboký vikier
 • a pod.

Tieto základné tvary vikierov majú viac variantov. Niektoré vikiere môžu svojím zaujímavým tvarom dať domu jedinečný vzhľad. Napríklad bočné plochy strešných domčekov, teda líca vikierov nemusia byť len murované, ale môžu byť zhotovené napríklad zo skla. Čelná stienka nemusí byť rovná, ale môže byť napríklad oblá, či zalomená. Umiestnenie čelnej steny vikierov môže byť riešené tak, že stena lícuje s obvodovým murivom domu, môže byť včlenená do strešnej konštrukcie alebo zapustená tak, že vznikne balkón alebo terasa.

REALIZÁCIA VIKIEROV.

Výška vikierov je daná rozmerom parapetu a vnútornou výškou, ktorá by mala byť minimálne 2 m. Ich šírka závisí od technických možností zabudovania v rámci strešnej konštrukcie.

Vikiere do šírky 70 až 80 cm je možné zabudovať medzi strešné krokvy, takže sú jednoduchšie na zhotovenie, kým pri širších vikieroch je už potrebné použiť krokvové výmeny, teda drevené hranoly, ktoré sa vkladajú v kolmom smere medzi krokvy. V prípade väznicového krovu tento problém nevzniká. Pri pultových vikieroch sa krokvy takéhoto vikiera uložia na hlavné krokvy strechy, prípadne na výmeny.


 • Vikier slúži na presvetlenie a vetranie podkrovných priestorov a zväčšuje obytnú plochu podkrovia.
 • Vikiere plnia aj dôležitú estetickú funkciu; existuje veľmi veľa druhov vikierov.
 • Ich výhodou oproti strešným oknám je, že vďaka zvislej polohe okien vo vikieroch sa môžu otvárať aj pri daždi a ich údržba je ľahšia.
 • Ich konštrukcia umožňuje využívať parapet alebo vytvoriť francúzske okno či malú strešnú terasu.
 • Nevýhodou vikierov oproti strešným oknám je ich menšia priepustnosť svetla.
 • Sú náročné na realizáciu detailov a na bezchybnú funkčnosť vyžadujú odbornú prácu, preto je ich zhotovenie nákladné.


ČO VŠETKO OVPLYVŇUJE FARBA A DRSNOSŤ KRYTINY.


Ak si dobre pamätáte, na hodinách fyziky nás učiteľ presviedčal, že na slnku nám je v čiernom oblečení teplejšie než v bielom. Určite máte aj vy osobnú skúsenosť, že aj iné čierne predmety sa na slnku rozpália do horúca omnoho skôr, ako predmety tlmenejších farieb. Azda najväčší a najdôležitejší je vplyv farby strešnej krytiny na tepelnú pohodu v obytných priestoroch pod strechou. Určite ste zaznamenali, že v posledných rokoch sa čoraz viac hovorí nie o tepelnej pohode v budovách v zimnom období, ale o tepelnej pohode v letných mesiacoch. Roky, keď sa skúmali len náklady domácností na vykurovanie v zimnom období, sú dávno preč. Pred teplom v budovách sa možno chrániť aj pasívnym spôsobom, a to obalením celého plášťa tepelnoizolačným materiálom, ktorému sa stále zo zotrvačnosti paradoxne hovorí „zateplenie“. Dôležitú úlohu pri pasívnej ochrane budovy a jej obyvateľov pred účinkami tepla zohráva aj farba a povrchová úprava strešnej krytiny.


ČO JE DOBRÉ SI ZAPAMÄTAŤ

 • Čierna farba pohlcuje infračervené žiarenie a spôsobuje rýchlejšie ohrievanie povrchu materiálu, biela farba ho, naopak, odráža; podobne ho odrážajú aj lesklé povrchy.
 • Strešné krytiny, z hľadiska posúdenia tepelnej pohody v letnom období, by mali byť čo najsvetlejšej farby.
 • Ak túžite po tmavých odtieňoch krytiny, rozhodujte sa pre kvalitnejšie povrchy schopné odrážať infračervené žiarenie.
 • Drsnejšie krytiny lepšie zadržiavajú atmosférické zrážky, lepšie sa osídľujú machmi, ich estetický vzhľad, hlavne v prípade kovových krytín, tieto nedostatky eliminuje, resp. ich aj využíva (zadržiavanie snehu na rovine strechy).


ZATEPLENIE STRECHY.

Zatepľovanie je veľmi obľúbená téma. V podstate ide o vytvorenie obálky pre stavbu, ktorá má zabezpečiť celoročnú tepelnú pohodu v nej. Zabezpečenie tepelnej pohody sa netýka len zimy a ochranou pred jej účinkami, ako si mnoho ľudí myslí. Zväčšujúce sa letné horúčavy posledných desaťročí nás presviedčajú, že ochrana pred teplom bude z hľadiska tepelnej pohody osôb užívajúcich nehnuteľnosť možno dôležitejšia, ako ochrana pred chladom.

Tepelnú pohodu v budovách ovplyvňuje viacero ďalšie faktorov:

 • tvar, výška a dispozičné riešenie objektu, predovšetkým orientácia stavby na svetové strany
 • tienenie budovy
 • veľkosť presklenných plôch budovy
 • vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetrov
 • spôsob vetrania

Zateplením obálky stavby získame:

 • zvýšenie teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody
 • lepšie využitie akumulačných vlastností obvodových stien
 • zvýšenie tepelnej stability budov voči výkyvom vonkajšej teploty
 • úspory nákladov na vykurovanie
 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien
 • odstránenie hygienických problémov s plesňami v chladných rohoch stien
 • zlepšenie podmienok na bývanie – v zime teplo a v lete chladno
 • nové architektonické stvárnenie budovy.

Izolácie sú jednou z neoddeliteľných súčastí stavby a teda aj skladby. Nezaobídeme sa bez nich. Na trhu je množstvo druhov, ich vhodným výberom a zabudovaním výrazne ovplyvníme kvalitu celej stavby. Zatepľovanie má teda výrazný individuálny i celospoločenský prínos.

DRUHY ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV.

PENOVÝ POLYSTYRÉN.

Polystyrén sa do strešných konštrukcií kotví mechanicky. Aby sa eliminovali tepelné mosty v miestach styku polystyrénových platní, vhodné je použiť viac vrstiev kladených na väzbu. Penový polystyrén nie je vhodné dlhodobo vystavovať vlhkosti. Je nasiakavý.

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN. 

Vyrába sa, na rozdiel od penového polystyrénu, procesom nazývaným extrúzia. Tavenina kryštalického polystyrénu sa vytláča za súčasného sýtenia speňovadlom a uvoľnením tlaku na konci vytláčacej trubice stroja dochádza k napeneniu materiálu.  Aj keď majú oba polystyrény základ v rovnakej látke, ich výsledné vlastnosti sú podstatne odlišné, nakoľko extrudovaný polystyrén má uzavreté póry a tým aj prakticky nulovú nasiakavosť, odolnosť voči zmenám teploty, voči mechanickému poškodeniu a podstatne vyššiu pevnosť, keď dokáže odolať zaťaženiu až 300 kPa. Objemová hmotnosť XPS je 30 – 40 kg/m3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ sú porovnateľné s EPS.

PENOVÝ POLYURETÁN PUR.

Je mimoriadne účinnou tepelnou izoláciou s veľmi nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti λ < 0,025 W/(m.K). Ide o vynikajúcu hodnotu, za ktorou stojí podstatné obmedzenie sálavej, teda infračervenej zložky šírenia tepla penou a vysoká hustota prestupových rozhraní medzi PUR a vzduchom, cez ktoré vedie teplo od teplého ku chladnému okraju izolácie. Tieto vlastnosti sú dosahované vďaka veľmi malým vzduchovým pórom v pene a vyššej absorpcii tepelného infračerveného žiarenia polyuretánom. Je potrebné ho chrániť pred UV žiarením, nakoľko je na tento druh žiarenia veľmi citliv. Po zabudovaní je ho potrebné okamžite chrániť prekrytím.

Pre zabudovanie do strešného plášťa je vhodné použiť predovšetkým PUR izoláciu vo forme tuhých dosiek. Pri jeho aplikácii dosiahneme rovnaké tepelno-technické parametre pri použití podstatne menších hrúbok tepelnej izolácie. ďalším vlastnostiam, ktoré je vhodné spomenúť patrí obtiažna horľavosť PUR materiálov, vysoká odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám v rozmedzí -50°C až +130°C. PUR peny sú dodávané aj vo forme peny určenej na vypenenie rôznych stavebných škár, keď sa s úspechom môže využiť schopnosť PUR peny niekoľkonásobne zväčšovať svoj objem.

PENOVÉ SKLO.

Vyrába sa zo špeciálneho hlinitosilikátového skla, rozomletého na prášok a zmiešaného s veľmi jemným uhlíkovým prachom. Zmes je v oceľových formách v tunelovej peci zohriata na cca 1000 °C. Pri tomto procese je sklo roztavené, súčasne dochádza k oxidácii uhlíka na plyn CO2, ktorý následne vytvorí z taveniny penu a zvýši jej objem. Konečný rozmer sa ustáli až po ochladení na obvyklú teplotu okolo 20°C.

Nový materiál obsahuje drobné uzavreté bublinky, vďaka tejto štruktúre je hmota celkom nehorľavá a parotesná. Penové sklo sa vyrába vo forme granúl (štrku) alebo vo forme dosiek, ktoré sa s úspechom používajú pri izolovaní šikmých, ale aj plochých striech, a to aj takých, ktoré sú konštruované ako pochôdzne a aj pojazdné. Širšiemu použitiu penového skla bráni zatiaľ jeho cena. Ide však zrejme o materiál budúcnosti, nakoľko jeho výrobou sa zhodnocuje separované sklo.

MINERÁLNA VLNA.

Izolačný materiál vyrábaný tavením hornín. Podľa východiskových surovín ide o kamennú alebo sklenú vlnu.

Kamenná vlna vzniká tavením čadiča. Do jemných vlákien sú vstrekované spojivá, hydrofobizačné oleje, protiplesňové prísady a pod. Materiál je po ochladení narezaný na potrebné rozmery. Vyrába sa v rolkách alebo doskách. Vďaka čadiču má kamenná vlna vysoký bod tavenia a odoláva ohňu. Kamenná vlna by však nemala byť dlhodobo vystavovaná vlhku.

ORGANICKÉ TEPELNÉ IZOLÁCIE. 

Sú na 100%-nej prírodnej báze, čiže ekologické a obnoviteľné. Spĺňajú všetky požiadavky na ekológiu výstavby. Žiaľ, aj keď majú najstaršiu históriu v ich využívaní, stále sú verejnosťou prijímané s veľkou dávkou nedôvery a rezervovanosti.

Ovčia vlna je jedinou izoláciou biologického pôvodu. Vyrába sa vo forme mäkkých izolačných dosiek alebo izolačných rohoží. Vďaka trvanlivému a pružnému ovčiemu vláknu sa veľmi dobre tvarovo prispôsobuje. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,040 W/(m.K). Ovčia vlna je silne horľavý materiál. Izolácia z nej je difúzne otvorená, vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou. Je potrebné ju ošetriť prostriedkami proti hmyzu a plesniam.

 

Konope patrí medzi často využívané technické rastliny na zatepľovanie. Jeho najväčšou prednosťou je rýchla obnoviteľnosť – rastie ešte rýchlejšie než drevo, navyše si pri pestovaní nevyžaduje veľkú starostlivosť ani ošetrovanie chemickými látkami. Podobne, ako ostatné rastliny, pri raste odbúrava CO2. Pôda je navyše po zbere kvalitná. Z vlákien tejto rastliny sú vyrábané konštrukčné dosky aj tepelno-izolačné materiály vo forme dosiek či rúna.

Podobné vlastnosti, ale zatiaľ menšie rozšírenie, majú izolačné materiály z drevených vlákien. Všetky tieto výrobky je možné považovať za čisto ekologické, pretože pri ich výrobe nie sú používané žiadne lepidlá. Majú vysokú tepelnú kapacitu (c = 2100 J/(kg·K)), vďaka ktorej sa v horúcich letných mesiacoch neprehrievajú, účinkujú súčasne ako tepelno-akumulačný materiál, sú paropriepustné, v konštrukcii navyše fungujú ako pijavý papier – vlhkosť pohltia a rozšíria bez toho, aby boli mokré.

Za zmienku stojí aj zatepľovanie balmi slamy, ktorá sa dá využiť aj ako stavebný materiál a doslova tak napĺňa obsah rozprávky o troch prasiatkach. Stavby zo slamy však stoja a majú čoraz viac nadšencov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ je 0,052 až 0,080 W/(m.K). Na rozdiel od mnohých mylných predstáv ide o materiál, ktorý je ťažko horľavý. Má dobré akumulačné schopnosti. Výhodou je priaznivá cena. Práca so slamou je spojená s väčšou prácnosťou a prašnosťou pri práci.

Celulózové tepelno-izolačné materiály sa vyrábajú z recyklovaného novinového papiera, základnou surovinou je tu teda v prvopočiatku drevo. Roztrhaný novinový papier sa v procese výroby izolačnej zmesi zmiešava s prísadami, spravidla bóritanmi, ktoré zaisťujú jeho odolnosť proti škodcom, plesniam, hnilobe a ohňu. Potom je zmes rozomletá. Celulózová izolácia sa aplikuje fúkaním. Je ňou možné vyplniť akékoľvek, aj ťažko dostupné dutiny. Pri použití tohto materiálu však musíme počítať s takzvaným sadaním materiálu. Na trhu sú k dispozícii aj ďalšie izolácie napr. z korku alebo kokosových vlákien. Ich použitie je však spojené s otázkou na zamyslenie – pokiaľ naozaj chceme ekologickú izoláciu na prírodnej báze, je nutné používať izoláciu prepravovanú cez polovicu sveta?

STRIEKANÁ IZOLÁCIA.

Striekané izolácie spôsobili svojimi vlastnosťami revolúciu v zatepľovaní. Ak chcete svoj dom zatepliť bezproblémovo, rýchlo a ekologicky, mali by ste si vybrať izoláciu striekanou pur penou. Tá vzniká reakciou dvoch tekutých zložiek, ktoré sa aplikujú pri špecifickej teplote a tlaku pomocou striekacej technológie. Striekané izolácie sa jednoducho prichytávajú na akomkoľvek podklade a dokonale vyplnia všetky dutiny a trhliny. Tým zabraňujú úniku tepla a tvorbe tepelných mostov. Celý proces je veľmi rýchly a eliminuje nedostatky pri montáži. Kompletné zateplenie bežného rodinného domu trvá približne jeden deň. Využitie striekanej izolácie je všestranné. Môžete ju použiť na izoláciu interiéru, exteriéru aj strechy. Penu delíme podľa jej štruktúry na mäkkú a tvrdú. Mäkká pena sa využíva v interiéroch, pretože má otvorenú bunkovú štruktúru a dobre prepúšťa vzdušnú vlhkosť. Tvrdá pena má uzavretú štruktúru a jej využitie je prevažne v exteriéroch, alebo ako hydroizolácia. Neprepúšťa vodu a je odolná voči tlaku.

MACH NA STRECHE.

Machy osídlili súš asi pred 300 miliónmi rokov. Je známych asi 25 000 druhov. Ich skameneliny pochádzajú z treťohôr. Bunková stena machorastov je tvorená celulózou a ako zásobná látka je škrob. Celým povrchom sú schopné získavať vodu z ovzdušia a niektoré z nich jej vedia zadržať až 2,5-násobok svojej hmotnosti.

Vynikajúco znášajú aj vyschnutie. V lesoch fungujú ako zásobárne vody. Zadržiavajú vlhkosť a postupne ju uvoľňujú do ovzdušia, čím zvlhčujú klímu v lesoch. Zároveň pôdu chránia pred vyparovaním vody a eróziou. Machy využívali ľudia na vypchávanie matracov. Používali sa tiež na upchávanie škár na drevených zruboch. Mnohé vtáky si machmi vystielajú hniezda a v Japonsku je dodnes zvykom dávať mach deťom do kolísok. 

Sú krajiny, kde majitelia nehnuteľností doslova túžia po tom, aby sa strechy ich príbytkov zazelenali machom. Vedia, že mach na streche je dôkazom zdravého životného prostredia. Výskyt machov ide ruka v ruke so zvýšenou vlhkosťou ovzdušia, preto sa bežne vyskytuje v severnejších prímorských oblastiach, v oblastiach s hojnejším výskytom riek a jazier, lesov a pod.

Vo všeobecnosti možno povedať, že machom sa darí na miestach, ktoré sú zatienené, resp. bez priameho slnečného žiarenia, v kyslom prostredí, na miestach so zníženou cirkuláciou vzduchu a v oblastiach s dlhodobým výskytom vlhkého počasia (v blízkosti vodných plôch). Mäkučké, sviežo zelené vankúšiky machu na streche majú svoje čaro, aj keď, pripúšťame, nie každému sa páčia.

Machy a ich príbuzní – lišajníky a riasy, môžu po rokoch na streche vytvoriť súvislý koberec. Na streche v podstate nepredstavujú veľký problém. Ich prichytávacie orgány môžu z dlhodobého hľadiska mierne ovplyvniť životnosť keramickej a betónovej strešnej krytiny. Horšie je to v prípade kovových krytín a krytín na báze asfaltových lepeniek. V tomto prípade pletivá machu rozrastajúceho sa na streche zadržiavajú vodu, ktorá je iniciátorkou oxidačných procesov negatívne ovplyvňujúcich životnosť týchto druhov krytín.

AKO HO ODSTRÁNIŤ ?

 TLAK PRÚDU VODY. 

životnosť týchto d

ruhDnes je na trhu dostupných množstvo druhov tlakových prístrojov – pre domáce použitie i pre profesionálov. Voda prúdi z dýzy týchto zariadení pod vysokým tlakom a vysokou rýchlosťou tak, že spoľahlivo očistí povrch strešnej krytiny od machov, ale aj iných znečistení. Ak by náhodou niektoré znečistenie odolávalo, použite drôtenú kefu alebo špachtľu.


Žiaľ, tlakový prúd vody nie je vhodné pre strešné krytiny s granulátovým posypom na povrchu, kde môže dôjsť k odlučovaniu vrstvy granulátu z povrchu krytiny. Týka sa to predovšetkým asfaltových krytín, ale aj niektorých kovových krytín s granulátovým posypomPoužitie prúdu vody so sebou nesie aj ďalšie riziko, a to možnosť zatečenia vody do podstrešného priestoru, prípadne aj nebezpečenstvo znečistenia priliehajúcej fasády.

POUŽITIE MODREJ SKALICE. 

Mach a jemu podobní osídlenci striech priam nenávidia meďnaté zlúčeniny, ku ktorým patrí aj síran meďnatý, známejší pod ľudovým označením modrá skalica. Ide o pomerne lacnú chemikáliu, ktorú bez problémov kúpite v drogérii alebo v záhradkárskych potrebách. Už postrek slabším roztokom síranu meďnatého (svetlomodrej farby) spoľahlivo hubí machy nie len na strechách, ale aj na fasádach a ostatných konštrukciách.

Zarobený roztok aplikujte pomocou bežného záhradkárskeho postrekovača na postihnuté miesta strechy. Robte tak za priaznivého počasia, aby nedošlo k zmytiu postreku dažďom. Zároveň sa pokúste zabezpečiť, aby postrek príliš rýchlo nevyschol. V horúcich dňoch preto postrek aplikujte až v neskorších večerných hodinách, keď je strecha vychladnutá.

Účinky postreku sa prejavia zhnednutím a vysušením machov, ktoré bude pravdepodobne nutné zo strechy odstrániť prúdom tlakovej vody alebo mechanicky. Takto ošetrená strecha by mala dlhodobo odolávať machu. Nezabudnite, že síran meďnatý je chemikália a pri práci s ním je vhodné si chrániť dýchacie cesty a dodržiavať všeobecne známe hygienické opatrenia.

POUŽITIE ROZTOKU HASENÉHO VÁPNA. 

Hasené vápno, rozpustené v primeranom množstve vody, použitej na postrek zasiahnutej strešnej roviny, má podobné účinky na machy ako roztok modrej skalice. Aj celý postup aplikácie, vrátanie odstránenia odumretých častí machov a potreby dodržiavania hygienických zásad je rovnaký. Najlepšie sa osvedčuje aplikovať postrek roztokom haseného vápna v jarnom období.

POUŽITIE CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV. 


Na trhu je k dispozícii pomerne slušný výber chemických prostriedkov určených na dlhodobú likvidáciu machov pod rôznymi komerčnými označeniami. Výber je veľký. Nájdete aj prostriedky s označením – ekologické. Pri ich aplikácii vždy rešpektujte pokyny výrobcu. Dbajte aj na dodržiavanie bezpečnostných zásad. Len tak budete s ich účinkom spokojní. 

Účinok popísaných metód má rôznu dobu trvanlivosti. Výnimkou nie je aj 10 a viac rokov ochrany. Záleží nie len na dôslednosti aplikácie použitých roztokov na zničenie machov, ale aj na teplote a celkovom počasí počas a tesne po aplikácii prostriedkov.


Po dokonalom očistení strechy sa odporúča nezabúdať na impregnáciu, ktorá zabezpečí spevnenie porušenej povrchovej štruktúry strešnej krytiny a zároveň vytvorí bariéru zabraňujúcu opätovnému rastu machov.AKO PREDÍSŤ CHYBÁM PRI REALIZÁCII NOVEJ STRECHY ? 


Ak sa zamyslíme nad témou príspevku a spomenieme si, čo všetko už bolo o realizácii striech popísané na tomto webe, v odbornej literatúre i v časopisoch, dôjdeme k záveru, že nesprávna realizácia či chyby pri ukladaní krytiny sú dôsledkom chýb v prípravných fázach realizácie strechy.

Možno ich zhrnúť do týchto bodov:

 1. výber nevhodného tvaru strechy;
 2. chýbajúci realizačný projekt strechy;
 3. výber nevhodného materiálu pre daný typ strešnej konštrukcie;
 4. výber realizačnej firmy na základe najnižšej ceny, pričom predpokladáte, že každá strechárska firma by mala vedieť zrealizovať strechu.

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ

 • Vhodný tvar strechy vám pomôže ušetriť množstvo financií už pri jej výstavbe, ale odmení sa vám aj bezproblémovou prevádzkou.
 • Výstavba strechy podľa realizačného projektu od skúseného projektanta bude podstatne jednoduchšia a dá sa očakávať, že aj bez problémov.
 • Za kvalitu si treba priplatiť – platí to aj v prípade stavby novej strechy alebo jej rekonštrukcie. Peniaze, ktoré zaplatíte skúsenej stavebnej firme naviac, sa vám vrátia v podobe spokojnosti s vašou strechou a jej bezproblémovou funkčnosťou desiatky rokov.
 • Z nekvalitných materiálov sa kvalitná strecha nedá vybudovať. Žiaľ, opačne toto tvrdenie vždy neplatí, nakoľko investícia do špičkových materiálov nie je zárukou špičkovej kvality realizácie strechy.


ODKVAPOVÉ SYSTÉMY A ICH MONTÁŽ


Odkvapový systém tvorí súčasť klampiarskych konštrukcií na streche, resp. na stavbe akejkoľvek budovy. Jeho úlohou je odvádzať zrážkovú vodu zo strechy. Odkvapový systém je tvorený predovšetkým žľabmi, kotlíkmi, odpadovými rúrami, kolenami a príslušenstvom.

Vzhľadom na to, že funkcia odkvapového systému je jednoznačne daná, sú vyšpecifikované aj rozmery jednotlivých funkčných prvkov a teda je možná aj jeho sériová výroba. Na trhu sú k dispozícii odkvapové systémy od viacerých výrobcov a ich montáž je pri znalosti základných princípov natoľko jednoduchá, že ju, po zaškolení, primerane zručný jedinec zvládne.

Pri montáži odkvapového systému postupujeme zhora nadol, teda od žľabov po výtokové kolená, resp. zaústenie odpadovej rúry do kanalizácie. Je nutné dodržať všetky hore popísané zásady a k tomu nasledovné:

Ako prvé sa na strechu, resp. na krokvy strechy, namontujú háky. Začíname tak, že namontujeme prvý a posledný hák v rade za sebou v požadovanom spáde. Dokonalé lícovanie ostatných hákov zabezpečíme nastavením polohy pomocou dvojice špagátov, ktoré napneme medzi vonkajšími okrajmi hákov a medzi najnižšími miestami hákov v mieste budúceho dna žľabov. Háky pripevňujeme ku krokvám klincami. Rozoberateľný spoj však zabezpečíme pomocou vrutov. Do hákov vložíme zmontované žľaby, vyrovnáme ich a ich polohu zabezpečíme pomocou plechových príponiek prinitovaných na hákoch.

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ?

 • Odkvapový systém zabezpečuje odvodnenie strechy, aby mohol svoju funkciu bezporuchovo zabezpečovať, musí byť namontovaný v súlade s príslušnými normami.
 • Nadväzujúce súčasti odkvapového systému používajte vždy od jedného výrobcu, aby ste zabezpečili ich kompatibilitu, dokonalé spojenie jednotlivých prvkov a estetický vzhľad.
 • Nekombinujte materiály, nie všetky sa vo vlhkom prostredí znášajú.
 • Používajte tzv. studené delenie materiálov (strihanie), plechy, a zvlášť tie s organickým povlakom, nemajú rady rozbrusovanie.
 • Nepreceňujte svoje sily, niekedy nie je na škodu zavolať včas remeselníka.

ČO URČUJE SKLON STRECHY A JEHO VÝPOČET.


Strecha domu môže mať iný tvar a rôzne sklonu strechy. A uhol sklonu strechy je najviac často nie kvôli estetické hľadiská, a praktického a definované požiadavky. Po tom všetkom, ako ostré alebo byt je strechy závisí od jeho odolnosť a riadne fungovanie. Preto svahu sa vypočíta berúc do úvahy všetky potrebné parametre.

V stavebníctve táto hodnota (uhol ktoré streche sa nachádza vzhľadom na horizont)je meraná v stupňoch alebo v percentách.V snahe získať presný výsledok pomocou gedezicheskie nástroje.Absolútne ploché strechy odpovedá na 0 stupňov, a veľkú hodnotu strechy uhol je to v súlade s akútnym-šikmé strechy..Šikmé strechy uhol sa pohybuje od 11 do 45 stupňov.

Zaťaženie vetrom

Ak rigtone dominuje silný vietor, nie je potrebné uvažovať o projekt s sedlová strecha. Vzhľadom k vysokej plachta strechy s strmom svahu bude viac citlivé na škodlivé účinky vetra. V tomto prípade je lepšie, aby sa strecha jemnejšie (menej ako sklon rampy, bezpečnejšie), a rámovanie by mali byť odolné, vystužené typu. Aj keď oveľa drahšie budú náklady na výstavbu, ale streche budú lepšie chránené pred vetrom.

Avšak, počas výstavby streche domu by mali zvážiť nielen sila vetra, ale aj jeho smer. Preto je žiaduce, kov, že vietor fúkal priamo v rovine dosky. Ak poryvy pôjde do konca strešné plechy budú s väčšou pravdepodobnosťou, aby sa ohli a odtrhnúť. Preto, v závislosti na smere prevládajúcich vetrov, musí byť správne otočenie strechy svahoch.


Dážď a snehové zaťaženie

Ak sa snehová pokrývka v zime to môže byť veľmi tuhé, potom sa na strechy s minimálnym sklonu strechy 45 stupňov (môžete byť viac, ale nie menej). Je to potrebné na snehu listov dole, inak to bude tortu na streche, tvorí príliš vrstva, je schopné tlačiť povlak. V prípade, že strecha nemá dostatočný uhol (o 45 stupňov) a o posilnení krokvami, nie je sa čoho báť. Avšak, zaťaženie vetrom pre strechy zvýšiť. Tak, aby konečný výber, berúc do úvahy všetky klimatické podmienky.

Treba poznamenať, že nielen sneh, ale aj dážď a krupobitie, a spaľujúce lúče slnka bude pravidelne testovať vaše strechu sila. Ak táto oblasť je Slnečný a dážď rok pripadá trochu, potom možno obmedziť a ploché strechy, sklon blízkosti minimum.

Dôležité: aj napriek tomu, že plochou strechou sa nazýva ploché, sklon potrebovala. Minimálny sklon pre ploché strechy 1 stupeň alebo 1.7 %.

Na strešnej krytiny

Materiál, ktorý sa vzťahuje na streche, môže byť hladký alebo drsný. V druhom prípade, odvodnenie zo strechy bude horšie, pretrvávajúce na jeho povrchu (napríklad na snehu). 


POUČME SA Z CHÝB INÝCH.


 1. Pozor na nedostatočne vysušenú nosnú drevenú konštrukciu alebo napadnutú 

  13 chýb, ktorým sa

   drevokaznou hubou, pretože, žiaľ, existujú rýchlovýrobcovia tejto dôležitej časti strechy, ktorí vám ponúknu drevo na krov za výhodných podmienok, avšak vhodné akurát do kozuba.
 2. Sklon strechy pri tvrdej skladanej krytine nemá byť menší ako 17°, pričom mu nesmie chýbať vodotesné podstrešie alebo vhodná poistná hydroizolácia.
 3. Nevhodný výber poistnej fólie – ak sa napríklad polyetylénová mikroperforovaná fólia, ktorá má minimálnu hydroizolačnú schopnosť, použije na debnení – môže zapríčiniť tvorbu kondenzátu, ktorý zaťažuje debnenie. Nedostačujúce odvetranie v hrebeni strechy spôsobuje tvorbu kondenzátu, ktorý potom steká do izolácie
 4. Pri nedodržaní predpísaného presahu poistnej hydroizolácie pri napájaní jednotlivých pásov fólie (10 cm) hrozí pri silných zrážkach zatečenie.
 5. Nevhodné riešenie ukončenia hydroizolačnej fólie na spodnej strane strešnej roviny, 

  13 chýb, ktorým sa

   často prečnievajúca a zasahujúca až do odkvapu. 
 6. Ak pri zhotovovaní šikmej strechy ostane poistná hydroizolačná fólia nezakrytá dlhšie, ako je lehota povolená výrobcom, môže sa poškodiť jej hydroizolačná vrstva, a tak sa stane celá fólia nefunkčná.
 7. Ak sa náhodou pri montáži poškodí poistná hydroizolačná fólia, nesmie sa dodatočne opravovať zospodu, ale ešte pred zakrytím krytinou sa musia poruchy opraviť záplatou zhora.
 8. Nedostatočne nadimenzovaná tepelná izolácia, na ktorej sa šetrilo, vám k príjemnej pohode v podkrovnom priestore nepomôže. Hlavná vrstva by nemala mať menej než 16 cm a druhá vrstva by nemala byť tenšia ako 4 cm, čo platí v našich klimatických podmienkach. Ako na celej streche, tak aj v tomto prípade je dôležité dokonalé vyhotovenie technických detailov, aby nevznikali tepelné mosty, s neskorším výskytom plesní.
 9. 13 chýb, ktorým sa

  Najväčšie a najčastejšie chyby sa robia pri vyhotovení parozábrany. Kvalitné, no niekedy možno drahšie materiály sa často nahrádzajú lacnými, ktoré sú často určené na iný účel. Často sa parozábrana nahrádza stavebnou fóliou určenou na balenie. V nej veľmi ľahko vznikajú mikrotrhliny, cez ktoré sa potom do tepelnej izolácie dostáva vodná para. A to je hotová katastrofa – mokrá tepelná izolácia je totiž absolútne nefunkčná, pretože namiesto toho, aby korigovala rozdiel teplôt medzi exteriérom a interiérom, pôsobí ako vodič a prenáša vysokú alebo nízku vonkajšiu teplotu dovnútra.
 10. Pri parozábrane sú veľmi dôležité aj dokonalé spoje. Nevhodný typ pásky, ktorá časom stráca lepivosť a odpadáva, spôsobuje, že do tepelnej izolácie sa dostane vodná para. Preto je nevyhnutné používať na všetky napojenia parozábrany len také materiály, ktoré sú na to určené výrobcom.
 11. Kameňom úrazu až príliš často bývajú prestupujúce konštrukcie (komín, štítové murivo a podobne), kde sa spoje parozábrany a konštrukcie väčšinou riešia pomocou akrylátového tmelu, a dokonca bez tesniacej pásky. Pozor, detaily treba vyriešiť dokonale!
 12. Zabúda sa aj na takzvanú montážnu medzeru medzi pohľadovou vrstvou a parozábranou, ktorá je dôležitá na vedenie elektroinštalácie a na upevnenie pohľadovej vrstvy. Ak sa tam nenachádza, parozábrana sa pri vedení elektroinštalácie zákonite poruší a vodná para môže prenikať do konštrukcie strechy.
 13. Medzi hydroizoláciou a parozábranou musí byť tepelná izolácia v každom detaile, pretože inak hrozí vznik tepelného mosta a vodná para tam bude kondenzovať. Často sa na to zabúda pri napájaní fólií na rám strešného okna.